prazno--20

prazno--20

prazno--20

prazno--20

prazno--20

Priprema tekstova i poruka te pružanje aktualizirane informacije ponude određene web stranice putem poruka elektroničke pošte koja dolazi izravno na e-mail adresu internet korisnika.  Ako posjedujete popis potencijalnih i/ili postojećih klijenata, slanje ciljanih e-mailova najjednostavniji je i najjeftiniji oblik promocije vaših proizvoda i usluga, posebno pogodne za promociju posebnih ponuda u kratkom ili ograničenom vremenu.

Newsletter kampanje i dizajn

Newsletter kampanje i dizajn

Prednost newsletter kampanja je što se poruka dostavlja izravno ciljanim grupama korisnika čije adrese su prikupljene predbilježbom samih korisnika. Na ovaj način postiže se maksimalni doseg ciljane skupine.

Usluge:

- Planiranje email kampanje

Sve počinje planiranjem. U ovoj fazi definiramo vaše ciljeve, ciljanu publiku i razvijamo uvjerljivu marketinšku poruku za vaše klijente ili potencijalne prilike. Smatramo da je pomno planiranje temelj za uspjeh.

- Email dizajn i produkcija

U našem timu postoje stručnjaci u kreiranju grafičkog dizajna emailova koji potiče interes primatelja da otvori i pročita vašu marketinšku poruku i – ono najvažnije – da krene u akciju.

- Email distribucija (Email newsletter)

Timing je sve! Savjetovat ćemo vas koji dan i u koje vrijeme je najbolje slati emailove na temelju istraživanja i iskustva u održavanju email marketing kampanja. Podržavamo samo permission-based (dopuštenje korisnika) email marketing jer smo tako sigurni da će poruke sigurno stići do vaših klijenata i potencijalnih prilika.

- Email praćenje

Softver prati vaše email poruke na jednostavan način koristeći sučelje u kojem možemo vidjeti statistiku otvorenih i pročitanih emailova, klikovnih postotaka, stopa odbijanja (bounce), odjavljenih korisnika i još više.

- Izvješća i analize

Po završetku svake email kampanje generirat ćemo vam izvješće o uspješnosti kampanje odnosno predstaviti rezultate, analizu i, naravno, preporuke za buduće kampanje.

Usluge:

Share this product

Portfolio Item
Web hosting
Portfolio Item
Oglašavanje
Portfolio Item
Izrada web-stranica

UpravljanjeBAN002

KancelarBar 980x200 004

Hamag Baner