prazno--20

prazno--20

prazno--20

prazno--20

prazno--20

PARKING TIM d.o.o.

Prolaz Marije Krucifikse Kozulić 2
51 000  Rijeka, 
HRVATSKA 

Tel.:  +385 (0) 51 688 400
   Fax.: +385 (0) 51 688 402

  2PT-mailovi-info 

UPRAVLJANJE POSLOVNO-STAMBENIM ZGRADAMA

     Tel.(centrala):+385 (0) 51 688 400
Fax.: +385 (0) 51 688 402

E mail upravljanje zgradamaparkingtim

         

MARKETING - PARKING TIM 

Tel.:+385 (0) 51 688 400

     GSM.:+385 (0) 91 1 688 400
Fax.: +385 (0) 51 688 402
           
2PT-mailovi-market

   

           GRAD DUBROVNIK - Opća bolnica Dubrovnik
GSM: +385 (0) 91 20000 42
            Tel.(centrala): +385 (0) 51 688 400
Fax.: +385 (0) 51 688 402
                        PTsite-mailoviDU 

 

Trgovački sud u Rijeci pod MBS: 070092256, OIB: 13318840187, Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d. 
IBAN: HR40 2360 0001 1023 73513, SWIFT CODE: ZABAHR2X

UpravljanjeBAN002

KancelarBar 980x200 004